گل خرزهره ابلق (White-Oleander)

گل خرزهره ابلق بوته ی متراکم همیشه سبزی است که ارتفاع آن ممکن است به ۴ متر هم برسد. این بوته بسیار پردوام است. گل های آن بصورت پرپر و سفید رنگ است. تمام قسمت های این گیاه مسموم کننده است و خوراکی نیست. این گل برای نواحی خیلی سرد مناسب نیست و برای بهترین رشد به آفتاب کامل نیاز دارد. گلدهی آن از اواخر بهار شروع و تا  پاییز ادامه دارد.

ساعت:16:40:03/ جمعه, 02, اسفند,1398 / کد:43/ بازدید:7065/ نویسنده:میرنیا

برچسب: گل و درخت تزیینی

تصاویر زیبا و کمیاب نهال، گل در نهالستان میرنیا گل خرزهره ابلق (White-Oleander)

گل خرزهره ابلق (White-Oleander)