نهالستان میرنیا

تولید کننده انواع نهال مرکبات، سیاه ریشه و نهال های کمیاب

ادامه

آخرین محصولات سیاه ریشه،بذر،گل ،درخت و نهال های کمیاب

لیمو ترش خونی (Blood Lime)
لیمو ترش خونی (Blood Lime)

به شرح زیر است ...

بوته بنفشه وحشي  (Wild Pansy)
بوته بنفشه وحشي (Wild Pansy)

به شرح زیر است ...

آجوگا (Ajuga)
آجوگا (Ajuga)

به شرح زیر است ...

آلو ناتال (Natal plum)
آلو ناتال (Natal plum)

به شرح زیر است ...

پشن فروت  ارغوانی
پشن فروت ارغوانی

به شرح زیر است ...

انار دانه سیاه (Pomegranate)
انار دانه سیاه (Pomegranate)

به شرح زیر است ...

انار کاشمری (Pomegranate)
انار کاشمری (Pomegranate)

به شرح زیر است ...

نام محصول؟