غاز آفريقايي سفيد (African Goose)

غاز آفريقايي سفيد

ساعت:13:49:34/ پنجشنبه, 15, اسفند,1398 / کد:155/ بازدید:1059/ نویسنده:میرنیا

برچسب: پرندگان تخم نطفه دار غاز

تصاویر زیبا و کمیاب نهال، گل در نهالستان میرنیا غاز آفريقايي سفيد (African Goose)

غاز آفريقايي سفيد (African Goose)
غاز آفريقايي سفيد (African Goose)