Attachment 1

گل یاس عمامه ای (Grand duke of tuscany)1grand

گل یاس عمامه ای دارای گل های بزرگ و زیبا است. این گل ها خاصیت بالا روندگی دارند و به شرایط محیطی بسیار حساسند. رشد این گیاهان آرام است. این گل از نظر ظاهر بسیار شبیه گل رز می باشد اما عطر کمی دارد. این گل برای رشد به نور آفتاب احتیاج دارد اما آفتاب سوزان تابستان برای آن مضر است.