Attachment 1

درخت شیشه شور (Bottlebrush)1bottlebrush

درخت شیشه شورگیاه همیشه سبز بومی استرالیا است. ارتفاع این درخت معمولا به ۳ متر می رسد. گلهای این درخت استوانه ای، قرمز رنگ و به جای گلبرگ پرچمهای قرمز دارند. این گلهای زیبا در بهار و اوایل تابستان شکوفا می شوند. این گیاه به نور مستقیم آفتاب احتیاج دارد. بهترین خاک برای رشد گیاه، خاک شنی با زهکشی مناسب است.