Attachment 1

ماهونیا (Mahonia)1mahonia

گل ماهونیا بوته ای همیشه سبز بومی آمریکای شمالی است. این گیاه دارای برگ های پهن تیز، گل های افشان و زرد است. این بوته در بهار و زمستان دارای گل های زرد روشن و در پاییز به شکل حبه های قرمز یا آبی رنگ مانند انگور می باشد. ارتفاع این بوته ها ۱ تا ۳متر می باشد. این گیاه برای رشد بهینه به سایه آفتاب و دور ماندن از آفتاب داغ احتیاج دارد.