Attachment 1

zereshk 1

گل زرشک زینتی (barberis)

گل زرشک زینتی درختچه ای همیشه سبز بومی آمریکا، آفریقا و مناطق معتدل اروپا است. گل زرشک داراری شاخ و برگ متراکم و گرد به ارتفاع یک متر با پهنای زیاد و با خار های تیز است. این درختچه پس از پنج سال به بلوغ می رسد ولی از اوایل به گل می نشیند. این گیاه دارای گل های زرد رنگ کوچک است. برگ های این گیاه در پاییز بسیار زیبا می شوند. این گیاه در برابر خشکی و سرما بسیار مقاوم است اما آبیاری در فصل تابستان آن را زیبا تر می کند. در فصل زمستان دارای میوه ای حبه ای، قرمز رنگ و درخشان می شود.