Attachment 1

khormalo jangali

خرمالو جنگلی (Date Plum)

 

خرمالو جنگلی یا خرمندی در جنگل های شمال کشور بصورت وحشی و خودرو می روید. میوه های این درخت در فصل پاییز می رسد. رنگ میوه آن نارنجی و قهوه ای تیره بوده، دارای طعمی شیرین و گس است.

خواص دارویی:

در گذشته از دوشاب خرمالو جنگلی برای درمان کم خونی استفاده می شده است.

چوب سخت وسنگین این درخت کاربرد تجاری دارد.

دوشاب خرمالو جنگلی برای درمان یرقان بسیار مفید است.